Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – zmiana struktury organizacyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.