Katedra Diagnostyki Obrazowej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Diagnostyki Obrazowej

Kierownik - dr hab. Bogdan Małkowski, prof. UMK

dr Marta Dura
dr hab. Bogdan Małkowski, prof. UMK
lek. Magdalena Waszak
dr Mateusz Wędrowski