Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

p.o. Kierownika - dr Marta Dura

dr Marta Dura
lek. Magdalena Waszak