Katedra Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Diagnostyki Obrazowej

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med Bogdan Małkowski

Kierunki badań:

 • obrazowanie jelita grubego w TK z wykorzystaniem oprogramowania COLON CT u pacjentów po 75 r.ż. jako kontynuacja screeningu raka jelita grubego,
 • diagnostyka obrazowa wczesnych postaci nieswoistych zapaleń stawów z wykorzystaniem badania MR,
 • diagnostyka obrazowa chorób zapalnych jelit – obrazowanie w TK oraz przy współpracy z Pracownią MR Zakładu Radiologii Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu – obrazowanie w MR,
 • diagnostyka obrazowa ostrego udaru mózgu z wykorzystaniem różnych metod obrazowania w TK przed leczeniem trombolitycznym i interwencyjnym.

Działalność dydaktyczna:

Przedmioty:

 • Diagnostyka radiologiczna w fizjoterapii – dla kierunku Fizjoterapia
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka obrazowa – dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Radiologia – dla kierunku Położnictwo
 • Systemy zarządzania jakością – dla kierunku Zdrowie Publiczne
 • Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej – dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia ogólna i kliniczna – dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia stomatologiczna – dla kierunku Elektroradiologia
 • Systemy zarządzania jakością w elektroradiologii – dla kierunku Elektroradiologia

Pozostałe informacje:

Udział w Konferencjach Krajowych i Zagranicznych dotyczących problematyki radiologii i diagnostyki obrazowej – w tym ECR, ESGAR, CIRSE.

Studenckie Koło Naukowe Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
opiekun: lek. Magdalena Waszak

Więcej informacji:
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela >>