Katedra Diagnostyki Obrazowej

Centrum Onkologii -Zakład Medycyny Nuklearnej
ul.I.Romanowskiej 2
85-794 Bydgoszcz

tel.52-374-34-28
kdo@cm.umk.pl

 

obrazek nr 1

Katedra Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Katedry: Dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prof. UMK

Kierunki badań:

 • obrazowanie jelita grubego w TK z wykorzystaniem oprogramowania COLON CT u pacjentów po 75 r.ż. jako kontynuacja screeningu raka jelita grubego,
 • diagnostyka obrazowa wczesnych postaci nieswoistych zapaleń stawów z wykorzystaniem badania MR,
 • diagnostyka obrazowa chorób zapalnych jelit – obrazowanie w TK oraz przy współpracy z Pracownią MR Zakładu Radiologii Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu – obrazowanie w MR,
 • diagnostyka obrazowa ostrego udaru mózgu z wykorzystaniem różnych metod obrazowania w TK przed leczeniem trombolitycznym i interwencyjnym.

Działalność dydaktyczna:

Przedmioty:

 • Diagnostyka radiologiczna w fizjoterapii – dla kierunku Fizjoterapia
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka obrazowa – dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Radiologia – dla kierunku Położnictwo
 • Systemy zarządzania jakością – dla kierunku Zdrowie Publiczne
 • Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej – dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia ogólna i kliniczna – dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia stomatologiczna – dla kierunku Elektroradiologia
 • Systemy zarządzania jakością w elektroradiologii – dla kierunku Elektroradiologia

Publikacje naukowe:

Nowoczesne techniki ultrasonograficzne błony maziowej w chorobach reumatycznych.
S. Jeka, E. Sokólska, P. Ignaczak, M. Dura
Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Suplement 1, 2010,56

Zjawisko generowania fal harmonicznych oraz jego wykorzystanie praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej diagnostyki ultrasonograficznej.
S. Jeka, E. Sokólska, M. Dura, P. Zuchowski
Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2011, 2 vol. 17: 97-100

Measurment of tumor volume by MRI to evaluate risk of pelvic nodal metastases in early cervical carcinoma patients.
A. Lebioda, R. Makarewicz, A. Żyromska, M. Szymański, E. Sokólska
Rep Pract Oncol Radiother 2009, 14/4, 146-150

Mnogie przerzuty do mózgu ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów prosówkowych.
M. Ziółkowska-Kochan, J. Furtak, E. Sokólska i in.
Neurologia. 2007, 2, 2-5

Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w wykrywaniu ognisk raka piersi u kobiet z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na tę chorobę.
M. Stusińska, J. Szabo-Moskal, B. Bobek-Billewicz, E. Sokólska i in.
Valentudinaria 2007, 12(1) 13-19

Brachyterapia przy użyciu Ir. 192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutów do mózgu.
J. Furtak, A. Lebioda, T. Szylberg, M. Harat, E. Sokólska
Valentudinaria 2005, 10 (2), 43-50

Zmiany demielinizacyjne w rdzeniu szyjnym a niewydolność ruchowa w stwardnieniu rozsianym.
R. Bonek, E. Sokólska, T. Kurkiewicz, Z. Maciejek
Neurologia Neurochirurgia Polska 2004, 38 I, 25-29


Pozostałe informacje:

Udział w Konferencjach Krajowych i Zagranicznych dotyczących problematyki radiologii i diagnostyki obrazowej – w tym ECR, ESGAR, CIRSE.

Studenckie Koło Naukowe Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
opiekun: lek. Magdalena Waszak

Więcej informacji:
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela >>