Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-30
petidm@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Bogdan Małkowski

dr Bogdan Małkowski
dr Mateusz Wędrowski