Katedra Podstaw Prawa Medycznego

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-33
zpprmed@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Bogusław Sygit

dr Agnieszka Bańkowska
dr hab. Jerzy Duży, prof. UMK
dr Anita Gałęska-Śliwka
prof. dr hab. Bogusław Sygit
dr Damian Wąsik
dr Natalia Wąsik