Katedra Podstaw Prawa Medycznego

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-33
zpprmed@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Podstaw Prawa Medycznego

P.o Kierownika Katedry dr Anita Gałęska-Śliwka
P.o Kierownika Katedry dr Anita Gałęska-Śliwka

Zasadnicze kierunki badań:

 

  •                 Prawa pacjenta
  •                 Prawa personelu medycznego
  •                 Wykonywanie zawodu medycznego- aspekty prawne
  •                 Dokumentacja medyczna
  •                 Eksperyment medyczny
  •                 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne
  •                 Prawne aspekty organizacji sektora opieki zdrowotnej
  •                 Rola i zadania Rzecznika Praw Pacjenta
  •                 Ścieżki dochodzenia roszczeń

 

Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Seminarium dyplomowe:

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia kierunku badań