Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego- w trakcie zmian struktury organizacyjnej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-41

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego