Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-41

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego