Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Polityki Zdrowotnej

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08

obrazek nr 1

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Polityki Zdrowotnej

Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Leksowski

dr Tomasz Grzela
prof. dr hab. Marek Harat
dr Aleksandra Harat
dr Tomasz Kornatowski
dr Wanda Korzycka-Wilińska
prof. dr hab. Krzysztof Leksowski
dr Oliwia McFarlane
dr Bogusław Sakson
dr Milena Wojciechowska
dr Agata Żaroń