Zakład Ekonomiki Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zez@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Zakład Ekonomiki Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zez@cm.umk.pl