Zakład Biologii Układu Wzrokowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zbuw@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Sandomierska 16

Zakład Biologii Układu Wzrokowego

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny

 
Zakład Biologii Układu Wzrokowego prowadzi badania naukowe dotyczące następujących zagadnień:

  1. Zastosowania optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu tylnego odcinka gałki ocznej
  2. Zastosowanie telemedycyny w diagnostyce i leczeniu chorób oczu
  3. Analizy związku między stanem narządu wzroku a funkcjami poznawczymi
  4. Diagnostyki chorób siatkówki i nerwu wzrokowego