Zakład Fizjoterapii Klinicznej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Dydaktyka

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek fizjoterapia: jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne.

W Zakładzie realizowane są następujące przedmioty:

  • fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
  • metody diagnostyczne w sporcie, metody kinezyterapeutyczne
  • fizjoterapia dysfunkcji ręki
  • metody specjalne w kinezyterapii
  • seminarium dyplomowe
  • seminarium magisterskie