Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-56-64

zdjęcie nagłówkowe

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

p.o. Kierownika - dr Jacek Tlappa

mgr Anna Burak
dr Andrzej Ferenc
dr Jacek Tlappa