Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-56-64

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. A. Biziela

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

p.o. kierownika Oddziału: dr n. med. Jacek Tlappa
p.o. kierownika Oddziału: dr n. med. Jacek Tlappa