Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Neuropsychologii

Kierownik - prof. dr hab. Alina Borkowska

dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK
prof. dr hab. Alina Borkowska
dr Szymon Gołota
dr Wojciech Guenter
dr Marcin Jaracz
prof. dr hab. Grzegorz Króliczak
dr Małgorzata Piskunowicz
dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK
dr Magdalena Szwed
dr Marta Tomaszewska