Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Neuropsychologii

Kierownik - prof. dr hab. Alina Borkowska

dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK
prof. dr hab. Alina Borkowska
dr Szymon Gołota
dr hab. Marcin Jaracz, prof. UMK
dr Alina Jaroch
dr Agnieszka Kruczek
mgr Iwona Miklasz
dr Małgorzata Piskunowicz
mgr Małgorzata Roszkowska
dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK
dr Magdalena Szwed
dr Marta Tomaszewska
dr Bartosz Tylkowski, prof. UMK
dr Beata Zwierko