Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Neuropsychologii

Kierownik - prof. dr hab. Alina Borkowska

dr Maciej Bieliński
prof. dr hab. Alina Borkowska
dr Szymon Gołota
dr Marcin Jaracz
dr Małgorzata Piskunowicz
dr Krzysztof Szwed
dr Magdalena Szwed
dr Marta Tomaszewska