Pracownicy Katedry Neuropsychologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Neuropsychologii

Kierownik - prof. dr hab. Alina Borkowska

dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK
prof. dr hab. Alina Borkowska
dr Szymon Gołota
dr Wojciech Guenter
dr Marcin Jaracz
dr Małgorzata Piskunowicz
dr Krzysztof Szwed
dr Magdalena Szwed
dr Marta Tomaszewska