Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Alina Borkowska

W skład Katedry wchodzi:

 • Zakład Neuropsychologii
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Zakład Neuropsychologii Chorób Somatycznych
  Kierownik: dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK
 • Laboratorium Neuroobrazowania
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK

Katedra prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ze studentami Collegium Medicum UMK (Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychiatrii i psychologii oraz psychosomatyki.
Katedra uzyskała prawo do prowadzenia specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

Regulamin dydaktyczny (903 KB)

Działalność naukowo-badawcza:

Nasz zespół prowadzi badania naukowe z zakresu neuropsychologii, psychologii, kognitywistki i rozwoju człowieka. Interesuje nas działanie ludzkiego mózgu, jego zdolność percepcji, zapamiętywania, analizowania bodźców, uczenia się, przetwarzania muzyki, komunikowania neuronalnego, poznania społecznego, a także podejmowania decyzji moralnych. Istotnym dla nas obszarem badawczym jest również funkcjonowanie mózgu w przebiegu różnych dysfunkcji, zaburzeń psychicznych i chorób układu nerwowego.

W naszych badaniach posługujemy się następującą metodologią: obrazowanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, elektroencefalografia, analizy biochemiczne, testy komputerowe, testy neuropsychologiczne, narzędzia do oceny osobowości, temperamentu, wzorców przywiązania, a także ankiety internetowe.

Nasi pracownicy i doktoranci są autorami publikacji w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Prowadzimy liczne konferencje, warsztaty i koła naukowe dla studentów. Stworzyliśmy także przestrzeń w social mediach, umożliwiając naszym osobom badanym i pacjentom dostęp do najnowszej wiedzy, ciekawych artykułów oraz forum społecznościowego.

Oprócz realizacji przełomowych, globalnych inicjatyw badawczych, kształcimy nowe pokolenia studentów CM UMK Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prowadzimy specjalizacje z zakresu psychologii klinicznej, praktyki zawodowe oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychologii i psychiatrii. W ramach naszej misji inicjowania pozytywnych zmian w jakości zdrowia i życia psychicznego, współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Katedra prowadzi zajęcia z zakresu psychologii  ogólnej,  psychologii klinicznej i psychologii zdrowia,  neuropsychologii, metodologii badań naukowych i biostatystyki  ze studentami Collegium Medicum UMK Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczestniczy  organizacji i realizacji studiów podyplomowych WNoZ  i prowadzi staże specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii. W ramach naszej misji inicjowania pozytywnych zmian w jakości zdrowia i życia psychicznego, współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi na całym świecie, np. Badania z zakresu sztucznej inteligencji w procesie mapowania sieci językowej – współpraca międzynarodowa Bangor University (Walia)  Ghent University (Belgia), czy Badania z zakresu psychologii zdrowia  –  współpraca międzynarodowa z Harvard Uniwersity (Boston, USA).

 

Laboratorium Neuroobrazowania:

W październiku 2022 roku stworzyliśmy Laboratorium Neuroobrazowania, które działa w ramach współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowocześniejszych technik neuroobrazowych (funkcjonalny rezonans magnetyczny 3T) i biochemicznych, umożliwia nam prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie. Nasz pierwszy projekt badawczy dotyczył aktualnego i istotnego klinicznie problemu niedosłuchu u osób po przebytym COVID-19. Aktualnie prowadzimy badanie, które jednoczy polskich i amerykańskich ekspertów w ocenie różnych aspektów otyłości. Pracujemy nad uzyskaniem odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy przewlekłe zapalenie niskiego stopnia jest istotne dla zaburzeń mózgu w otyłości? W naszym laboratorium pacjenci mają zapewnione konsultacje psychologiczne, dietetyczne, mogą wziąć udział w badaniu biochemicznym i neuroobrazowym.

 

Główne kierunki badań:

 • Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych
 • Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych
 • Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych
 • Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze
 • Wpływ przewlekłego zapalenia niskiego stopnia na zaburzenia mózgu w otyłości
 • Cechy osobowości, styl przywiązania i temperament afektywny w zaburzeniach odżywiania
 • Neurofunkcjonalne podłoże fenomenu słuchu absolutnego u muzyków

 

Realizowane granty badawcze ministerialne, międzynarodowe i pomostowe:

 • 1999-2001 KBN 4P05B09316 „Badania genów kandydatów u chorych na schizofrenię z uwzględnieniem markera neurofizjologicznego – ruch gałek ocznych”
 • 2001-2003 KBN 6P05B05320 „Badania genetyczno-molekularne w chorobie afektywnej dwubiegunowej z uwzględnieniem fenotypu neurofizjologicznego (ruchy gałek ocznych)”
 • 2004-2006 KBN 2P05B 12326 „Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej w aspekcie genetyczno-molekularnym”
 • 2005-2007 EUFEST (European Grant First Episode of Schizophrenia Treatment)
 • 2006-2008 Grant Pomostowy 552-CM/B „Badania neuropsychologiczne, biochemiczne i genetyczno-molekularne u chorych z patologiczną otyłością”
 • 2008- 2012 NN402078234 „Procesy decyzyjne, dysfunkcje poznawcze i temperament w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej” (grant promotorski)
 • 2009- 2014 NN402053136 „Dysfunkcje neuropsychologiczne, cechy temperamentu i dwubiegunowości u chorych z patologiczną otyłością w kontekście badań genetyczno-molekularnych”.
 • 2016 MN-2/WNoZ/- Kreatywność, temperament afektywny i cechy schizotypii wśród studentów kierunków artystycznych i nieartystycznych.·         2017-2021 „CANON” (nr NCT03074604), badanie zarejestrowane na stronie ClinicalTrials.gov „CArbon dioxide surgical field flooding and aortic NO-touch off-pump coronary artery bypass grafting to reduce Neurological injuries after surgical coronary revascularisation (CANON)”
 • 2019-2021 „BINER” Novel BIochemical markers for predicting type 2 NEurological complications of surgical coronary Revascularization (BINER).
 • 2022 – nadal „Grant DEBIUTY” nr 90-SIDUB.6102.24.2022.DB3 „Weight-loss after bariatric surgery from a biochemical and neuropsychological perspective”

 

Współpraca międzynarodowa:

Badania z zakresu sztucznej inteligencji w procesie mapowania sieci językowej – współpraca międzynarodowa Bangor University (Walia), Ghent University (Belgia)

Badania z zakresu psychologii zdrowia –  Współpraca międzynarodowa z Harvard Uniwersity (Boston, USA)

Harvard University, Boston (USA) – współpraca w zakresie badań neuroobrazowych w zaburzeniach odżywiania

Cambridge Electronics UK: współpraca w zakresie opracowywania skryptów neurofizjologicznych

San Diego – UCLA: współpraca w zakresie adaptacji skali TEMPS-A

La Yolla University: współpraca w zakresie YowaGamblingTask

The CognitionGroup USA, UK: współpraca w zakresie badań kognitywnych oraz opracowywaniu polskich wersji testów kognitywnych z baterii Cogtest