Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-03
kizneuropsych@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Neuropsychologii Klinicznej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Alina Borkowska

W skład Katedry wchodzi:

Katedra prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ze studentami Collegium Medicum UMK (Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychiatrii i psychologii oraz psychosomatyki.
Katedra uzyskała prawo do prowadzenia specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

Regulamin dydaktyczny (903 KB)

Działalność naukowo-badawcza:

Główne kierunki badań:

 • Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych.
 • Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych
 • Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych
 • Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze

Realizowane granty badawcze ministerialne, międzynarodowe i pomostowe:

 • 1999-2001 KBN 4P05B09316 „Badania genów kandydatów u chorych na schizofrenię z uwzględnieniem markera neurofizjologicznego – ruch gałek ocznych”
 • 2001-2003 KBN 6P05B05320 . „Badania genetyczno-molekularne w chorobie afektywnej dwubiegunowej z uwzględnieniem fenotypu neurofizjologicznego (ruchy gałek ocznych)”
 • 2004-2006 KBN 2P05B 12326 „Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej w aspekcie genetyczno-molekularnym”
 • 2005-2007 EUFEST (European Grant First Episode of Schizophrenia Treatment)
 • 2006-2008 Grant Pomostowy 552-CM/B „Badania neuropsychologiczne, biochemiczne i genetyczno-molekularne u chorych z patologiczną otyłością”
 • 2008- nadal NN402078234 „Procesy decyzyjne, dysfunkcje poznawcze i temperament w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej” (grant promotorski)
 • 2009- nadal NN402053136 „Dysfunkcje neuropsychologiczne, cechy temperamentu i dwubiegunowości u chorych z patologiczną otyłością w kontekście badań genetyczno-molekularnych”.

Współpraca z ośrodkami za granicą:

 • Cambridge Electronics UK: współpraca w zakresie opracowywania skryptów neurofizjologicznych
 • San Diego – UCLA: współpraca w zakresie adaptacji skali TEMPS-A
 • La Yolla University: współpraca w zakresie Yowa Gambling Task
 • The Cognition Group USA, UK: współpraca w zakresie badań kognitywnych oraz opracowywaniu polskich wersji testów kognitywnych z baterii Cogtest

Konferencje – wyróżnione prace:

 • nagroda 15th Congress European College of Neuropsychopharmacology w Barcelonie za pracę autorów: Rybakowski J.K., Borkowska A., Czerski P., Hauser J.: „Cytosolic phospholipase A2 gene polymorphism and eye movement disturbances in schizophrenia” Barcelona, 2002, European Neuropsychopharmacology, 12, suppl. 3, s. 281.