Klinika Urologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
urologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Klinika Urologii

p.o. Kierownika - dr Piotr Jarzemski

dr Piotr Jarzemski
mgr Beata Pilarska