Katedra Urologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
urologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Urologii

p.o. Kierownika: dr n. med. Piotr Jarzemski

Klinika Urologii została utworzona z dniem 1 maja 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie urologii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.