Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-52-91
52 365-55-80
klotolary@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

 dr hab. n. med. Paweł Burduk
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Paweł Burduk

W skład Katedry wchodzą:

 

 

 

 

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2023r.  zmarł dr Tomasz Kornatowski  wieloletni pracownik Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Collegium Madicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Kierownik Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii CM UMK prof. dr hab. Paweł Burduk wraz ze współpracownikami.〈


 

W imieniu wykładowców i studentów Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

Składamy serdeczne podziękowania za przychylność i bezinteresowną pomoc.

Dziękujemy Marce Audibel oraz Firmie  Acustic – Grzegorz Szłod za przekazanie aparatów słuchowych, które służyć będą Naszym studentom kierunku audiofonologii.

Życzymy wielu sukcesów zawodowych

Z wyrazami szacunku:

Kierownik Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii                        Kierownik Kliniki Foniatrii Audiologii
prof. dr hab. Paweł Burduk                                                                           dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz, prof.UMK

 

 

Katedra Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej została utworzona z dniem 1 października 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie otolaryngologii, onkologii laryngologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.