Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-52-91
52 365-55-80
klotolary@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

p.o. Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Burduk
p.o. Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Burduk

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej została utworzona z dniem 1 października 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie otolaryngologii, onkologii laryngologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.