Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

ortopedia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kierownik - dr hab. Przemysław Paradowski, prof. UMK

dr Anna Nalazek
dr hab. Przemysław Paradowski, prof. UMK