Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

ortopedia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Paradowski, prof. UMK

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu została utworzona z dniem 1 maja 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.