Katedra Neurochirurgii i Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 55 05
klnn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Neurochirurgii i Neurologii

Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK

Katedra Neurochirurgii i Neurologii została utworzona z dniem 1 maja 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie neurochirurgii i neurologii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.