Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

ul. Świętojańska 20, 85-530 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-27
kizpedag@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Świętojańska 20 budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Świętojańska 20

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. n. o zdr. Halina Zielińska-Więczkowska

Obecna tematyka badawcza

  • Biografie edukacyjne lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
  • Całościowe funkcjonowanie jednostki na tle złożonych czynników medycznych, psychospołecznych i zasobów osobistych.
  • Wpływ czynników bio-psycho-społecznych i edukacyjnych na choroby przewlekłe i zachowanie człowieka.

Historia jednostki

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej została powołana w 1997 roku decyzją JM Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (aktualna nazwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy). Pierwszym kierownikiem była Pani prof. dr hab. n. hum. Irena Wrońska. W latach 2004-2012 obowiązki kierownika pełniła Pani dr n. med. Mirosława Felsmann. W latach 2012-2016 Katedrą kierowała Pani dr hab. n. hum. Hanna Kostyło, prof. UMK. Od dnia 1 marca 2017 r. na p.o. Kierownika (od 1 października 2018 r. – Kierownika) została powołana Pani dr hab. n. o zdr. Halina Zielińska-Więczkowska.