Katedra Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-43-30
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Rehabilitacji

p.o. Kierownika Katedry Rehabilitacji: dr Magdalena Mackiewicz-Milewska

W skład Katedry wchodzą:

Katedra i Klinika Rehabilitacji zajmuje się wielokierunkową działalnością naukową, dydaktyczną i leczniczą. Kształcimy studentów kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz studentów kierunku lekarskiego. Ponadto w Katedrze i Klinice Rehabilitacji realizowane jest szkolenie podyplomowe lekarzy i magistrów fizjoterapii. W ramach działalności leczniczej prowadzimy rehabilitację neurologiczną pacjentów po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, po udarach mózgu, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ponadto wykonujemy rehabilitację ogólnoustrojową.

Działalność naukowa to liczne prace m.in. monografie tj. „Terapeutyczna moc rozciągania mięśni” , “Ręka reumatoidalna” oraz podręcznik akademicki „Zarys Propedeutyki Fizjoterapii”, które przeznaczone są dla studentów i lekarzy różnych specjalności, dla fizjoterapeutów, neuropsychologów. W 2011 r. zespół Katedry Rehabilitacji opracował rozdział 6 podręcznika pod redakcją prof. W. Kasprzaka pt. ”Fizjoterapia kliniczna” pod tytułem „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii”.


Główne kierunki badań naukowych to:

  • ocena funkcji chodu,
  • ocena wpływu czynników fizjoterapeutycznych na efektywność leczenia chorych,
  • ocena układu krzepnięcia u pacjentów po urazach kręgosłupa,
  • wielopłaszczyznowa biomechaniczna analiza ruchomości kręgosłupa,
  • ocena pracy systemu kontroli postawy przy pomocy platform stabilometrycznych,
  • ocena skuteczności rehabilitacji po urazach czaszkowo – mózgowych, urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
  • wpływ czynników fizykalnych na funkcje izolowanych tkanek zwierząt doświadczalnych,
  • zagadnienia procesów poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wykonawczych,
  • znaczenie odciążenia w analizie ruchowej u osób z paraplegią,
  • profilaktyka i leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Katedrze i Klinice Rehabilitacji wielu lekarzy medycyny oraz magistrów fizjoterapii obroniło prace doktorskie oraz uzyskało specjalizację z rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.