Katedra Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-40-42
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Rehabilitacji

Kierownik Katedry Rehabilitacji: dr hab. Magdalena Mackiewicz – Milewska, prof. UMK
Kierownik Katedry Rehabilitacji: dr hab. Magdalena Mackiewicz – Milewska, prof. UMK

W skład Katedry wchodzą:

Katedra i Klinika Rehabilitacji zajmuje się wielokierunkową działalnością naukową, dydaktyczną
i leczniczą. Kształcimy studentów kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, terapia zajęciowa  oraz studentów kierunku lekarskiego. Ponadto w Katedrze i Klinice Rehabilitacji realizowane jest szkolenie specjalizacyjne lekarzy i magistrów fizjoterapii. W ramach działalności leczniczej prowadzimy rehabilitację neurologiczną pacjentów po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz rehabilitację ogólnoustrojową.

Działalność naukowa to liczne prace publikowane  w renomowanych  czasopismach polskich
i zagranicznych, uczestnictwo czynne w kongresach i konferencjach naukowych. Interdyscyplinarna  współpraca z innymi jednostkami  naukowymi.

 Główne kierunki badań naukowych to:

  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.
  • Czynniki hemostazy u chorych po urazie rdzenia kręgowego.
  • Zmiany ultrasonograficzne w stawie barkowym u chorych po udarze mózgu.
  • Wpływ biostymulacji laserowej na mięśniówkę gładka naczyń – badania in vitro.
  • Rehabilitacja pacjentów leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz z powodu raka piersi.
  • Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworu piersi.
  • Ocena powrotu do sprawności chorych leczonych onkologicznie w zależności od zastosowanych technik operacyjnych (techniki laparoskopowe vs techniki otwarte).
  • Prehabilitacja chorych operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.
  • Powikłania po przebytym covid-19.
  • Rehabilitacja pacjentów z nietrzymaniem moczu po zabiegu prostatektomi radykalnej.