Pracownicy Katedry Fizjoterapii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-64
katfizjoter@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Fizjoterapii

Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Goch

dr Agnieszka Bańkowska
dr Irena Bułatowicz
dr Maciej Dzierżanowski
prof. dr hab. Aleksander Goch
mgr Katarzyna Janowiak-Maciejewska
mgr Joanna Kędzierska
dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK
dr Adam Ochociński
dr Zuzanna Piekorz
dr Katarzyna Pilecka-Rybka
dr Agnieszka Radzimińska
mgr Marcin Siedlaczek
dr Witold Słomko
dr Wojciech Smuczyński
dr Grzegorz Srokowski
dr Agnieszka Strączyńska
dr Katarzyna Strojek
dr Marcin Struensee
dr Hanna Styczyńska
dr Magdalena Weber-Rajek