Pracownicy Katedry Fizjoterapii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-64
katfizjoter@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Fizjoterapii

Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Goch

dr Agnieszka Bańkowska
dr Irena Bułatowicz
dr Katarzyna Ciechanowska
dr Maciej Dzierżanowski
dr hab. Jacek Fisz, prof. UMK
prof. dr hab. Aleksander Goch
mgr Katarzyna Janowiak-Maciejewska
mgr Joanna Kędzierska
mgr Mikołaj Kurczewski
dr Andrzej Lewandowski
mgr Tomasz Michalski
dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK
dr Adam Ochociński
dr Zuzanna Piekorz
dr Katarzyna Pilecka-Rybka
dr Agnieszka Radzimińska
mgr Łukasz Saletnik
dr Jadwiga Sarwińska
mgr Marcin Siedlaczek
dr Agnieszka Skopowska
dr Witold Słomko
dr Wojciech Smuczyński
mgr Anna Srokowska
dr Grzegorz Srokowski
dr Agnieszka Strączyńska
dr Katarzyna Strojek
dr Marcin Struensee
dr Hanna Styczyńska
dr Justyna Szymańska
dr Magdalena Tarkowska
dr Magdalena Weber-Rajek