Pracownicy Katedry Fizjoterapii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-64
katfizjoter@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Fizjoterapii

Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Goch

dr Irena Bułatowicz
dr Maciej Dzierżanowski
prof. dr hab. Aleksander Goch
mgr Katarzyna Janowiak-Maciejewska
dr Emilia Mikołajewska
mgr Zuzanna Piekorz
dr Katarzyna Pilecka-Rybka
dr Agnieszka Radzimińska
mgr Marcin Siedlaczek
dr Witold Słomko
dr Kinga Sobieralska-Michalak
dr Grzegorz Srokowski
dr Agnieszka Strączyńska
dr Katarzyna Strojek
dr Marcin Struensee
dr Hanna Styczyńska
dr Magdalena Weber-Rajek
dr Agnieszka Woźniewicz