Pracownicy Katedry Nauk Społecznych i Medycznych - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-07
knspolmed@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy Katedry Nauk Społecznych i Medycznych

dr hab. Walentyna Korpalska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

e-mail: walentyna.korpalska@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Dr hab. n. hum. Historyk. Absolwentka UMK w Toruniu. Autorka prac Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna (Ossolineum 1981, 2 w. 1988) oraz Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego, Toruń 2008. Specjalność: historia medycyny, z uwzgl. regionu kujawsko-pomorskiego. Hab. w zakr. historii medycyny (Instytut Historii Nauki PAN, 2009 r.). Czł. Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Przez 16 lat kier. Zakładu. Ceniony dydaktyk.


Bibliografia