Katedra Zdrowia Publicznego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kzdrpubl@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy Katedry Zdrowia Publicznego

Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Leksowski

dr Paweł Antoszak
dr Katarzyna Białczyk
dr Tomasz Grzela
prof. dr hab. Marek Harat
dr Aleksandra Harat
dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska
dr Dorota Jachimowicz-Gaweł
mgr Maciej Jaskulski
dr Tomasz Kornatowski
dr Wanda Korzycka-Wilińska
dr Jacek Kryś
prof. dr hab. Krzysztof Leksowski
dr Małgorzata Leźnicka
dr Błażej Łyszczarz
dr Oliwia McFarlane
dr Bogusław Sakson
dr Żaneta Skinder
dr Milena Wojciechowska
dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UMK
dr Agata Żaroń