Katedra Zdrowia Publicznego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kzdrpubl@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Zdrowia Publicznego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Leksowski
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Leksowski

W skład Katedry Zdrowia Publicznego wchodzi:


Z dniem 1 stycznia 2019 r. Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego oraz Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego zostały przekształcone w Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Polityki Zdrowotnej (Division of Preventive Medicine and Health Policy).