Katedra Nauk Społecznych

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
II piętro, pok. 23a i 23c
tel. 52 585-58-07
knspolmed@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Nauk Społecznych

dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska, prof. UMK
Kierownik Katedry: dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska, prof. UMK

Katedra Nauk Społecznych powstała 15.11.2023 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zastępując jej wcześniejszą nazwę Katedrę Nauk Społecznych i Medycznych. Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum UMK – Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego.

W Katedrze realizowane są seminaria dyplomowe na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego, obejmujące szeroką tematykę z zakresu nauk o zdrowiu.

Aktualne kierunki badań naukowych:

  1. Złożona problematyka łuszczycy z uwzględnieniem aspektów psycho-dermatologicznych

  2. Biopsychospołeczne aspekty starzenia się populacji w kontekście współczesności

  3. Psychospołeczne aspekty środowiska pracy przedstawicieli ochrony zdrowia w czasach wielu zagrożeń współczesności