Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-07
knspolmed@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska, prof. UMK
Kierownik Katedry: dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska, prof. UMK
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych powstała 1 października 2019 roku w wyniku zmian organizacyjnych w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK. Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum UMK – Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego. Kierunki studiów objęte realizacją zajęć dydaktycznych: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, terapia zajęciowa, ratownictwo medyczne, audiofonologia, elektroradiologia, dietetyka, zdrowie publiczne, optyka okularowa z elementami optometrii, optometria, inżynieria biomedyczna, farmacja, analityka medyczna. W Katedrze prowadzone są seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie. Realizowane przedmioty obejmują zakres nauk społecznych i medycznych.

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 

 


Z dniem 1 stycznia 2019 r. Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego oraz Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego zostały przekształcone w Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Polityki Zdrowotnej (Division of Preventive Medicine and Health Policy).