Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Kierownik - dr hab. Paweł Zalewski

dr Mariusz Kowalewski
mgr Sławomir Kujawski
mgr Adam Piesik
dr Joanna Słomko
mgr Sebastian Szyper
dr hab. Paweł Zalewski
dr Monika Zawadka-Kunikowska