Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-57
kizterman@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Terapii Manualnej

dr n. med. Maciej Dierżanowski
p.o. Kierownika: dr n. med. Maciej Dierżanowski

 
Główne kierunki badań:

 • diagnostyka i terapia zespołów korzeniowych i rzekomokorzeniowych
 • dysfunkcje stawu biodrowo-krzyżowego
 • mobilizacje w ruchu
 • rehabilitacja proprioceptywana – przywracanie prawidłowych wzorców ruchowych po zabiegach operacyjnych na układzie ruchu
 • terapia manualna w sporcie wyczynowym
 • wykorzystanie technik manualnych w leczeniu dysfunkcji barku

Działalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi zajęcia ze studentami w ramach przedmiotu mobilizacja stawów.
Celem kształcenia jest opanowanie zagadnień dotyczących podstaw medycyny manualnej:

 • diagnostyki manualnej narządu ruchu
 • oceny ślizgu stawowego
 • rodzajów mobilizacji stawów
 • mobilizacji tkanek miękkich
 • różnicowanie objawów i odpowiednie dobranie formy terapii

Obecnie Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne:

 • Fizjoterapia – studia I stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne, II rok, III semestr
  przedmiot: Terapia manualna
 • Fizjoterapia – studia I stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne, II rok, IV semestr
  przedmiot: Techniki neuromobilizacyjne
 • Fizjoterapia – studia II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne, II rok, III semestr
  przedmiot: Mobilizacja stawów