Katedra Ekonomiki Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kekzdr@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Ekonomiki Zdrowia

Kierownik Zakładu: dr hab. nauk ekon. Zofia Wyszkowska, prof. UMK
p.o. Kierownika Katedry:
dr hab. nauk ekon. Zofia Wyszkowska, prof. UMK

 

Kierunki badań naukowych:

 • Tendencje w finansowaniu systemów zdrowotnych
 • Publiczne i prywatne źródła finansowania opieki zdrowotnej
 • Zdrowie jako czynnik wzrostu gospodarczego
 • Fundusze europejskie w ochronie zdrowia
 • Przemiany systemów zdrowotnych w obliczu integracji europejskiej
 • Analizy ekonomiczne programów zdrowotnych

Przedmioty prowadzone przez Zakład:

 • Ekonomia
 • Podstawy makroekonomii i mikroekonomii
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie projektami w zakresie zdrowia publicznego
 • Ekonomia organizacji pozarządowych
 • Biznesplan organizacji

Tematyka seminarium dyplomowego:

 • Zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej
 • Restrukturyzacja jednostek sektora ochrony zdrowia
 • Przekształcenia prywatyzacyjne w polskim systemie opieki zdrowotnej
 • Ewaluacja programów promocji zdrowia
 • Nierówności w zdrowiu i dostępie do opieki zdrowotnej
 • Fundusze unijne w finansowaniu opieki zdrowotnej
 • Sektor publiczny i prywatny w opiece zdrowotnej
 • Rola państwa w opiece zdrowotnej