Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

Katedra Chorób Wieku Rozwojowego
Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kchwr@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Kierunki badań naukowych:

Diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób dzieci i młodzieży.

choroby nowotworowe

– schorzenia hematologiczne: małopłytkowości, zaburzenia krzepnięcia, niedokrwistości, zespoły niewydolności szpiku i neutropenie

– leczenie i diagnostyka zaburzeń rozwojowych i czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego

– leczenie operacyjne niedosłuchu

– inne przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego

Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, elektroradiologia, audiofonologia, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa). Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące fizjologii i patologii okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.