Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-57
kizterman@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
pok. 14, 15, 16a, 16b
tel. 52 585-58-57, 52 585-58-58
kizterman@cm.umk.pl