Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-57
kizterman@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-57
kizterman@cm.umk.pl