Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
budynek główny, I piętro

tel. 52 365-54-12
zrdo@cm.umk.pl

Sekretariat: rtg@biziel.pl