Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-30
petidm@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-30
tel./fax 52 374-34-37
petidm@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Małgorzata Mazur, tel. 52 374-34-28, tel./fax 52 374-38-56