Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel.  52 585-58-52
zpfizjoter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
pok. 6
tel. 52 585-58-52

zpfizjoter@cm.umk.pl