Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel.  52 585-58-52
zpfizjoter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Konferencja 13-14.09.2018

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Inkontynencja. Podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczu, która odbędzie się w Karpaczu w dniach 13-14 września 2018 r. Organizatorem naukowym konferencji jest Zakład Podstaw Fizjoterapii w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Współpracę organizacyjną nawiązaliśmy z Europejskim Centrum Kontynencji oraz Instytutem Zdrowia SOFRA.
W konferencji wezmą udział specjaliści z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz psychologii.

Ogólnopolska konferencja naukowa
Inkontynencja. Podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczu.
Karpacz, 13-14 września 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem naukowym konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI (648 KB)

Zamieszczamy również formularz zgłoszenia dla osób zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Formularz zgłoszenia (801 KB)

Serdecznie zapraszamy!