Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-41

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, pok. 51

tel. 52 585-58-41
tel. 602-383-210