Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-41

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, pok. 51

tel. 52 585-58-41
tel. 602-383-210