Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, pok. 51

tel. 52 585-58-41
tel. 602-383-210