Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-41

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

Działalność dydaktyczna:

Onkologia teoretyczna i parakliniczna:

 • Etiopatogeneza nowotworów w tym czynniki genetyczne i immunologiczne, biologia nowotworów
 • Patologia kliniczna nowotworów
 • Zapobieganie
 • Złośliwość morfologiczna i molekularna, stany i zmiany przednowotworowe, podstawy podziału histologicznego
 • Patomorfologiczne i molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne
 • Fizyczne i biologiczne działania promieniowania jonizującego
 • Właściwości leków cytostatycznych i zjawisko oporności lekowej
 • Podstawy badań genetycznych i molekularnych w terapiach celowanych

Onkologia narządowa:

 • Symptomatologia nowotworów
 • diagnostyka
 • metody leczenia i rokowanie

Zagadnienia te realizowane są szczegółowo w blokach w ramach pielęgniarstwa chirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii itd.

Onkologia kliniczna:
Podsumowanie i uzupełnienie wiedzy o nowotworach złośliwych w ośrodku onkologicznym szczególnie w zakresie:

 • Epidemiologia, profilaktyka i organizacja walki z rakiem
 • Diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania, zespołowe podejmowanie decyzji o taktyce i sposobie leczenia – leczenie skojarzone
 • Wskazania do chirurgicznego leczenia nowotworów
 • Wskazania do radio-, chemio-, i hormonoterapii
 • Leczenie wspomagające i paliatywne
 • Rehabilitacja chorych onkologicznych, psychoonkologia
 • Wyniki leczenia nowotworów
 • Postępowanie z chorym w okresie terminalnym

Programy nauczania i regulaminy dydaktyczne: