Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
III piętro, p. 78

tel. 52 585-58-16