Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-16

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
III piętro, p. 78

tel. 52 585-58-16