Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej – zmiana struktury organizacyjnej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-16

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej