Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-16

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

p.o. Kierownika - dr Anna Grabowska-Gaweł

mgr Łukasz Czapiewski
mgr Iwona Felc
dr Anna Grabowska-Gaweł
mgr Marzena Komidzierska
mgr Grzegorz Ulenberg