Zakład Neurotraumatologii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-34
neurotrauma@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Neurotraumatologii

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Maciej Śniegocki
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med. Maciej Śniegocki

Działalność naukowa:

Przedmiotem zainteresowania Zakładu są szeroko rozumiane następstwa urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Prowadzone są badania dotyczące przebiegu poszczególnych typów urazu jak i ich odległych następstw, co korelowane jest ze stosowanym sposobem leczenia. Prowadzone są one we współpracy z Kliniką Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Katedrą i Kliniką Rehabilitacji, Katedrą Biologii Medycznej.

Zakład Neurotraumatologii prowadzi badania naukowe dotyczące kilku zagadnień:

  • ocena wpływu czynników fizjoterapeutycznych na efektywność leczenia chorych po urazach czaszkowo-mózgowych
  • stan sprawności chorych po przebytych urazowych uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego w zależności od stosowanej metody leczenia operacyjnego
  • wpływ światła laserowego na funkcje mózgu i rdzenia kręgowego zwierząt doświadczalnych
  • jakość życia osób ze schorzeniami urazowymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Działalność dydaktyczna:

Zakład Neurotraumatologii prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) na studiach stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Regulamin dydaktyczny (506 KB)

Zakład aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy ubiegających się o I i II stopień specjalizacji w dziedzinach: chirurgii, ortopedii, laryngologii, neurologii, psychologii i innych specjalności medycznych, gdzie konieczne jest zapoznanie się z problematyką neurochirurgiczną.

Zakład prowadzi również szkolenie i pomoc dla rodzin chorych, w szczególności pacjentów z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego.