Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 49a

tel. 52 585-59-03