Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
zmedandr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski

Kierunki badań naukowych:

  • Ocena zmian w gospodarce fosforanowo-wapniowej u kobiet karmiących stosujących dietę eliminacyjną białka krowiego.
  • Holistyczny model opieki położniczej.
  • Poród naturalny
  • Edukacja zdrowotna