Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-30
zkpodyppiel@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Techników 3

Szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne

W Zakładzie organizowane były następujące szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 1. w latach 2003-2005
  • I i II edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych – 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – dr Mariola Banaszkiewicz),
  • I edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – 43 osoby uzyskały tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – mgr Alicja Marzec),
  • I edycja pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – 49 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – mgr Halina Idczak).
 2. w latach 2006-2008
  • II edycja operacyjnego dla pielęgniarek – 34 osoby uzyskały tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – mgr Izabela Gumańska)
  • II edycja rodzinnego dla pielęgniarek – 26 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – dr Anna Andruszkiewicz)
 3. w latach 2009-2011
  • I edycja pielęgniarstwa położniczego dla położnych – 26 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – dr Mariola Banaszkiewicz).
  • I edycja pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek – 30 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – dr Alicja Marzec)
  • I edycja pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – mgr Elżbieta Kozłowska)
  • III edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – 13 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – dr Anna Andruszkiewicz)
  • II edycja pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji – mgr Elżbieta Kozłowska)
 4. od roku 2011 do 2013 roku realizowane są następujące specjalizacje:
  • I edycja pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – 32 osoby (kierownik specjalizacji – dr Bernadeta Cegła)
  • II edycja pielęgniarstwa zachowawczego – 25 osób (kierownik specjalizacji – dr Alicja Marzec)
  • III edycja pielęgniarstwa chirurgicznego – 37 osób (kierownik specjalizacji – mgr Jolanta Bambrowicz)
  • II edycja pielęgniarstwa geriatrycznego – 38 osób (kierownik specjalizacji – dr Bernadeta Cegła)
  • II edycja pielęgniarstwa położniczego – 46 osób (kierownik specjalizacji – dr Mariola Banaszkiewicz)
 5. od 2014 roku do chwili obecnej:
  • III edycja specjalizacji geriatrycznej dla pielęgniarek – 33 osoby (kierownik specjalizacji – dr Bernadeta Cegła)
  • kolejne trzy edycje specjalizacji zachowawczej dla pielęgniarek – 76 osób (kierownik specjalizacji – dr Anna Andruszkiewicz)
  • kolejne dwie edycje specjalizacji chirurgicznej dla pielęgniarek (kierownik specjalizacji dr Paulina Mościcka, dr Elżbieta Kozłowska)
  • III edycja specjalizacji położniczej dla położnych – 23 osoby (kierownik specjalizacji – dr Mariola Banaszkiewicz)
  • dwie edycja specjalizacji pediatrycznej dla pielęgniarek – 62 osoby (kierownik specjalizacji – dr Ewa Barczykowska)
  • I edycja specjalizacji neonatologicznej dla pielęgniarek i położnych – 29 osób (kierownik specjalizacji – dr Ewa Barczykowska)
  • I edycja specjalizacji psychiatrycznej – 26 osób (kierownik specjalizacji – dr Krzysztof Opozda)
  • dwie edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
  • dwie edycje kursu w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  • pierwszy organizator w województwie kujawsko-pomorskim, który bezpłatnie zorganizował kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept” >>