Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

SKN Ekonomia w medycynie

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – EKONOMIA W MEDYCYNIE
przy Zakładzie Ekonomiki Zdrowia
Katedra Zdrowia Publicznego –
Collegium Medicum UMK


Koło zostało powołane w grudniu 2011 roku przez dr n. ekon. Annę Hnatyszyn-Dzikowską. W kole działają głównie studenci kierunku zdrowie publiczne, zainteresowani tematyką ekonomiki zdrowia.

Naszym głównym celem jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności poprzez inicjowanie i prowadzenie badań oraz analiz z zakresu ekonomii w ochronie zdrowia, uczestnictwo w konferencjach naukowych, a także poszukiwanie nowych kierunków i obszarów działalności naukowo-badawczej.

Stawiamy nie tylko na rozwój osobisty, ale również, a nawet przede wszystkim na działania prowadzące do usprawnienia systemu ochrony zdrowia oraz mające na celu rozwój ekonomiki zdrowia jako ważnej, interdyscyplinarnej gałęzi nauk ekonomicznych, łączącej się bezpośrednio z naukami o zdrowiu.

Opiekunowie:

Przewodniczący Koła:


Zapraszamy wszystkich chętnych studentów z każdego Wydziału i każdego kierunku, zainteresowanych problematyką ekonomii w ochronie zdrowia do współpracy.

>> skn.ekonomia.w.medycynie@gmail.com <<


Czlonkowie koła:

Prowadzone projekty badawcze:

Osiągnięcia:

Publikacje: