Katedra Ekonomiki Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kekzdr@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

SKN Ekonomia w medycynie

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – EKONOMIA W MEDYCYNIE
przy Zakładzie Ekonomiki Zdrowia
Katedra Zdrowia Publicznego –
Collegium Medicum UMK


Koło zostało powołane w grudniu 2011 roku przez dr n. ekon. Annę Hnatyszyn-Dzikowską. W kole działają głównie studenci kierunku zdrowie publiczne, zainteresowani tematyką ekonomiki zdrowia.

Naszym głównym celem jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności poprzez inicjowanie i prowadzenie badań oraz analiz z zakresu ekonomii w ochronie zdrowia, uczestnictwo w konferencjach naukowych, a także poszukiwanie nowych kierunków i obszarów działalności naukowo-badawczej.

Stawiamy nie tylko na rozwój osobisty, ale również, a nawet przede wszystkim na działania prowadzące do usprawnienia systemu ochrony zdrowia oraz mające na celu rozwój ekonomiki zdrowia jako ważnej, interdyscyplinarnej gałęzi nauk ekonomicznych, łączącej się bezpośrednio z naukami o zdrowiu.

Opiekunowie:

 • dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska
 • dr n. ekon. Błażej Łyszczarz

Przewodniczący Koła:

 • Klaudia Lucius
 • Edyta Simińska – zastępca

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów z każdego Wydziału i każdego kierunku, zainteresowanych problematyką ekonomii w ochronie zdrowia do współpracy.

>> skn.ekonomia.w.medycynie@gmail.com <<


Czlonkowie koła:

 • Klaudia Lucius
 • Edyta Simińska
 • Michalina Treder
 • Andżelika Skałuba
 • Aleksandra Stefanowicz
 • Angelika Kosin
 • Agnieszka Wilińska
 • Tomasz Wandtke
 • Kamil Suchocki
 • Maciej Gawroński
 • Izabela Bielińska

Prowadzone projekty badawcze:

 • „Struktura koszyka świadczeń gwarantowanych w świelte potrzeb zdrowotnych”
 • „Działania pracodawców ukierunkowane na zdrowie w świetle ryzyk zdrowotnych pracowników”

Osiągnięcia:

 • Ogólnopolski konkurs na najlepszy projekt programu zdrowotnego napisanego przez studentów, II miejsce: Klaudia Lucius, Edyta Simińska, (2014)

Publikacje:

 • Treder M., Skałuba A. Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce [w:] Czwartki u ekonomistów, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Piła PWSZ, 2014
 • Wesołowski A., Analizy ekonomiczne mini-HTA jako skuteczne narzędzie racjonalizacji kosztów w jednostkach opieki zdrowotnej [w:] Czwartki u ekonomistów, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Piła PWSZ, 2014
 • Konarska A., Łęga A. Fundusze strukturalne dla sektora opieki zdrowotnej w perspektywie 2014 – 2020 [w:] Czwartki u ekonomistów, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Piła PWSZ, 2014
 • Łyszczarz B., Gawron A., Bonek A. Socjoekonomiczne determinanty samooceny stanu zdrowia studentów bydgoskich uczelni. Probl Hig Epidemiol, 2014, 95(3):754-760
 • Chojnacki M., Gastecka A. Informatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu. Progress in Economic Sciences, 2014, nr 1, s. 179-193
 • Wesołowski A., Kamzol-Kończak D., Maćkowiak M., Wesołowska I. Efektywność kosztowa rehabilitacji oddechowej w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z perspektywy płatnika i świadczeniodawcy w systemie ochrony zdrowia. Nowiny Lekarskie, 2013, 82, 4, 303-309
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Kopeć A., Łęga A. Decentralizacja w systemie ochrony zdrowia [w]: Współczesne problemy ekonomii i gospodarki. red. J. Polcyn, K. Pająk, 2013.
 • Lucius K. Szczanowicz M. Systemowe koszty chorób cywilizacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej [w]: Współczesne problemy ekonomii i gospodarki. red. J. Polcyn, K. Pająk, 2013
 • Kaczyńska K., Konarska A., Szczybelski J. Uwarunkowania wpływające na metodę finansowania kosztów leczenia – rozwiązania w Unii Europejskiej [w]: Współczesne problemy ekonomii i gospodarki. red. J. Polcyn, K. Pająk, 2013