Zakład Badania Narządów Zmysłów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-45-89
zbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zjazdy, kursy, szkolenia

Pracownicy Zakładu Badania Narządów Zmysłów w celu podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczą w zjazdach, kursach i szkoleniach z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otoneurologii. W planach jednostki jest także współudział oraz organizacja Konferencji Naukowych poświęconych diagnostyce i leczeniu narządów słuchu, mowy, równowagi, węchu i smaku.

Poniżej będą przedstawiane informacje dotyczące wymienionych spotkań.


EUROHNC

LISTOPAD 2017

Zespół jednostki uczestniczył w szkoleniu z zakresu onkologii laryngologicznej przygotowanym przez Europejskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Przedstawiono w nim najnowsze metody leczenia schorzeń nowotworowych głowy i szyi w zakresie chirurgii, radioetrapii i chemioterapii.


Otologia 2017

PAŹDZIERNIK 2017

Zespół Zakładu Badania Narządów Zmysłów wziął czynny udział w zjeździe OTOLOGIA 2017, który odbył się w Łodzi w dniach 5-7.10.2017 r. Przedstawiono wyniki badań dotyczących problemu “mokrego ucha” oraz metod diagnostycznych i leczniczych walki z infekcjami ucha środkowego.


Konferencja Innowacje w Otolaryngologii

WRZESIEŃ 2017

Pracownicy Zakładu uczestniczyli w II Konferencji – Innowacje w Otolaryngologii, która odbyła się w Kołobrzegu. Przedstawiono podczas obrad unikalny w skali światowej przypadek brodawczaka odwróconego jam nosa i kości skroniowej. Obrady przyczyniły się do dalszego rozwoju naukowego jednostki.


IFOS 2017

CZERWIEC 2017

Zespół jednostki wziął czynny udział w Światowym Zjeździe Otorynolaryngologów, który odbył się w Paryżu. IFOSPARIS2017 wypełnił tematami wszystkie najnowsze trendy w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Przedstawione wykłady obejmowały leczenie zaburzeń słuchu, równowagi, szumów usznych, bezdechów sennych, rynologii, otochirurgii i onkologii.


MAJ 2017

Zespół Zakładu Badania Narządów Zmysłów wziął czynny udział w XII Międzynarodowym Sympozjum dotyczącym zjawiska szumów usznych. W jego trakcie omówiono najnowsze metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób cierpiących na ten bardzo powszechny w społeczeństwie objaw. Dodatkowo w trakcie Sympozjum omawiano nowe zjawisko nadwrażliwości słuchowej.


MARZEC 2017

Zespół Zakładu Badania Narządów Zmysłów wziął czynny udział w II Konferencji Naukowej pod patronatem konsultanta krajowego z dziedziny otorynolaryngologii  pt. “Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.” Dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak wygłosił referaty dotyczące leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego oraz zawrotów głowy w nadciśnieniu tętniczym.


WAW

STYCZEŃ 2017

Pracownicy jednostki w dniach 9 i 10 stycznia 2017 r. uczestniczyli w kursie, który odbył się w Kajetanach k/Warszawy, dotyczącym wskazań oraz technik chirurgicznych zakładania implantów zakotwiczonych w kości, aktywnych implantów ucha środkowego oraz implantów ucha wewnętrznego stosowanych w leczeniu niedosłuchu przewodzeniowego, mieszanego, częściowej i całkowitej głuchoty.