Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
zpielgastro@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
tel. 52 36-55-106
tel./fax 52 36-55-148
fax 52 36-55-107

zpielgastro@cm.umk.pl