Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
tel. 52 36-55-106
tel./fax 52 36-55-148
fax 52 36-55-107

zpielgastro@cm.umk.pl