Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
zpielgastro@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego

Tematy badawcze:

 1. Patogeneza nieswoistych chorób zapalnych jelit
 2. Badania neuropsychologiczne i genetyczne w chorobach zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego
 3. Jakość badań endoskopowych w gastroenterologii
 4. Aspekty wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego

Informacje dla studentów:

Tematy zajęć dla studentów obejmują:

 1. zasady wykonywania badań endoskopowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej w gastroenterologii,
 2. zasady organizacji pracy w pracowniach endoskopowych
 3. opiekę nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu
 4. zapoznanie z chorobami przewodu pokarmowego, w których podstawowe znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne odgrywa endoskopia
 5. zaburzenia odżywiania z uwzględnieniem zastosowania metod endoskopowych w terapii
 6. stany ostre w gastroenterologii wymagające leczenia endoskopowego
 7. choroby zakaźne i pasożytnicze przewodu pokarmowego z uwzględnieniem postępowania pielęgniarskiego i dietetycznego

W Zakładzie istnieje możliwość pisania prac licencjackich i magisterskich z dziedziny gastroenterologii i endoskopii gastroenterologicznej dla studentów pielęgniarstwa, dietetyki i zdrowia publicznego.

W ramach prowadzonej działalności naukowej realizowane są wielodyscyplinarne projekty we współpracy z jednostkami nauk podstawowych.