Zakład Fizjoterapii Klinicznej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Irena Bułatowicz

Kierunki badań

  • fizjoterapia w dysfunkcji narządu ruchu,
  • fizjoterapia w wadach postawy,
  • fizjoterapia w schorzeniach ortopedyczno-urazowych,
  • fizjoterapia w geriatrii,
  • ocena jakość życia pacjentów po zabiegach ortopedycznych,
  • biomechanika, metodyka i postępowanie w terapii tkanek miękkich,
  • sport osób niepełnosprawnych,
  • integracja strukturalna,
  • zastosowanie nowoczesnych metod w badaniu i dokumentacji postępowania rehabilitacyjnego.