Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej

grafika ilustracyjnaOsoba kończąca studia podyplomowe potrafi wyjaśniać podstawy terapii zajęciowej, w szczególności związki pomiędzy zdrowiem a aktywnością człowieka w różnych obszarach życia. Potrafi dobierać, modyfikować oraz stosować odpowiednie modele i metody terapii zajęciowej w pracy z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi. Potrafi stawiać diagnozę określającą potrzeby stosowania terapii zajęciowej, ustalać hierarchię i kolejność działań, tworzyć i prowadzić dokumentację procesu terapii zajęciowej. Potrafi  dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku; prowadzić i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego. Zna i potrafi stosować odpowiednie przepisy prawne regulujące działalność zawodową w zakresie terapii zajęciowej.

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr n. med. Marta Podhorecka
 Koszt studiów  3000 zł za 2 semestry

PROGRAM STUDIÓW (353 KB)

PLAN STUDIÓW (433 KB)

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów marzec 2019 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, muzyki, sztuk plastycznych, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów do 28 lutego 2019 r.
 Miejsce składania dokumentów Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl